Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε, στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ξενοδοχείου GALAXY, που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 14 στην Καλαμάτα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα διεξαγωγή την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ
2. Απολογισμός δράσης Δ.Σ – Επιτροπών, έτους 2018.
3. Προγραμματισμός δράσης Δ .Σ. – Επιτροπών,έτους2018.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018.
5. Προϋπολογισμός έτους 2019.

Παρακαλούνται τα Σωματεία-Μέλη να διορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και τον αναπληρωματικό του.
Ο διορισμός να αποσταλεί με email στο secretary@amotoe.gr έως και επτά (7) ημέρες πριν την ΓΣ (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 9/12/2018) όπως προβλέπεται στο καταστατικό μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap